AFSİAD

Demokrasi ve insan hakları evrensel ilkelerine bağlı, girişim, inanç ve düşünce özgürlüklerine saygılı, yalnızca asli görevlerine odaklanmış Afyonkarahisar Sanayici ve İşadamlarını dernek çatısı altında toplayarak Türk Sanayi ve hizmet kesiminin rekabet gücünün artırılması, Piyasa ekonomisinin hukuksal ve kurumsal altyapısının yerleşmesine ve iş dünyasının evrensel iş ahlakı ilkelerine uygun bir biçimde faaliyette bulunmasını ve Ülkemizin insan ve doğal kaynaklarının teknolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin biçimde kullanımını; verimlilik ve kalite yükselişini sürekli kılacak ortamın yaratılmasına çalışmak derneğimizin esas amacıdır.


103 Faal Üye